ABOUT US

บริษัท ALL TOOLS & EQUIPMENT เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือ HANDLE INTER GROUP ซึ่งก่อตั้งในปี 2003

ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 14 บริษัท บริษัท ALLTOOLS&EQUIPMENT เป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายเครื่องมือช่าง เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือเกษตร

รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงงานและเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ INGCO บริษัทมุ่งเน้นใน

เรื่องของคุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย ความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ

INGCO แบรนด์เครื่องมือช่างคุณภาพมาตรฐานยุโรป มีจําหน่ายกว่า

50 ประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ ความทนทานแข็งแรงของสินค้าและราคาสมเหตุสมผล เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นหลัก

ด้วยแนวคิด Make The World In Your Hands. เราพร้อมนําเครื่องมือช่างคุณภาพอุตสาหกรรมไปสู่บ้านของท่าน


22 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 8271 ครั้ง

"สนใจสินค้า ติดต่อฝ่ายขาย"

Engine by shopup.com